E (Kiril)

(Э sayfasından yönlendirildi)

E ya da orijinal biçimiyle Ээ Kiril abecesinin otuz birinci harfidir. Э harfi Türkçedeki e sesine eşdeğerdir. Örneğin; Эмир (emir).