Αlfa

(Α sayfasından yönlendirildi)

Alfa (Α α) (Yunanca: Άλφα, alfa) Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türkçe'deki /a/ sesine karşılık gelir. Alfa, Fenike Alfabesi'nin ilk harfi, alef Alef'ten türetilmiştir. Türkçe alfabe kelimesi de Yunanca'nın ilk iki harfi olan Alfa ve Betadan gelir.

ÖrneklerDüzenle

Aγγαρεία (angaria) = Angarya

Αχούρι (ahuri) = Ahır

Αχλάδι (ahlađi) = Armut, Ahlat

Αυλή (avli) = Avlu