Şeyh Hürr’ü Amuli

Şeyh Hürr’ü Amuli diye meşhur olan Muhammed bin Hasan bin Ali bin Muhammed bin Hüseyin (Arapça: الحر العاملي), Hicri 11. yüzyılda yaşamış (h.k 1033 – 1104) Şia’nın ünlü fakih ve muhaddis ve “Vesailu’ş-Şia” adlı kitabın yazarı[1].

Muhammed bin Hasan bin Ali bin Muhammed bin Hüseyin
Kişisel bilgiler
Doğum 8 Receb 1033 (26 Nisan 1624)
Lübnan
Ölüm 21 Ramazan 1104 (26 Mayıs 1693)
Milliyeti Lübnanlı
Dini İslam

HayatıDeğiştir

Şeyh Hürr’ü Amuli, hicri 1033 tarihinde Lübnan’da dünyaya geldi[2]. O 40 yaşına kadar Suriye’de kalan şii alimlerden ders aldı. Şeyh Hürr’ü Amuli sonra Irak’a gitti. O daha sonra İran’a gitti ve Hurasan’da kaldı[3].

NesebiDeğiştir

Şeyh Hürr’ü Amuli’nin nesebi 36 vasıtayla Hürr bin Yezid Riyahi’ye ulaşmaktadır. O Temim kabilesindendir[4].

ÜstatlarıDeğiştir

 • Hasan Hürr’ü Amuli (Babası)[5]
 • Şeyh Muhammed Hürr (Amcası)
 • Şeyh Abdusselam Hürr (Annesinin babası)
 • Şeyh Ali Amuli (Babasının dayısı)
 • Şeyh Zeynuddin (Şehid Sani’nin oğlu)
 • Şeyh Ali (Şehid Sani’nin torunu)
 • Şeyh Hüseyin Zuheyri
 • Seyyid Hasan Hüseyni Amuli
 • Şeyh Abdullah Fuşi Hürr
 • Mevla Muhammed Tahir
 • Molla Mohsen Feyz Kaşanı
 • Seyyid Mirza Cezayiri Necefi
 • Ağa Hüseyin Hansari
 • Seyyid Haşim Bahrani
 • Molla Muhammed Kaşi[6]

ÖğrencileriDeğiştir

 • Şeyh Mustafa Huvizi
 • Şeyh Muhammed Rıza (Şeyh Mustafa’nın oğlu)
 • Şeyh Hasan (Şeyh Mustafa’nın diğer oğlu)
 • Seyyid Muhammed Muhtari Naini
 • Seyyid Muhammed Rezevi Meşhedi
 • Mevla Muhammed Fazıl Meşhedi
 • Seyyid Muhammed Musevi Amuli
 • Mevla Muhammed Kazvini
 • Mevla Muhammed Taki Esterabadi Meşhedi
 • Mevla Muhammed Taki Dehharkani Kazvini
 • Seyyid Muhammed Hüseyni Gilani

EserleriDeğiştir

Şeyh Hürr’ü Amuli’nin en önemli eseri “Vesailu’ş-Şia” kitabı ve onun ilk eseri "El-Cevahiru’s-Seniyye fi’l-Ahadisi’l-Kudsiyye" kitabıdır. Onun diğer eserleri şunlardır[7][8]:

 • Es-Sahifetu’s-Saniye min Ed’iyyeti Ali b. El-Hüseyin
 • Tafsilu Vesaili’ş-Şia ila Tahsili Mesaili’ş-Şeria
 • Hidayetu’l-Umme ila Ahkami’l-Aimme
 • Men La Yahzeruhu’l-İmam
 • El-Fevaidu’t-Tusiyye
 • İspatu’l-Hudat bi’n-Nususi ve’l-Mucizat
 • Emelu’l-Amil
 • El-İykaz mine’l-Hic’eti bi’l-Burhani ale’r-Ric’a
 • Risaletun fi’r-Reddi Ales’s-Sufiyye
 • Bidayetu’l-Hidaye
 • El-Fusulu’l-Muhimme fi Usuli’l-Eimme
 • El-Arabiyyetu’l-Aleviyye ve’l-Lugati’l-Merviyye
 • Tevaturu’l-Kur’an
 • Divanı Şiir
 • Divanu’l-İmam Zeynu’l-Abidin
 • Tahriru Vesailu’ş-Şia ve Tahbiru Mesaili’ş-Şeria
 • Maktelu’l-İmam el-Hüseyin
 • Keşfu’t-Ta’miyyeti fi Hukmi’t-Tesmiyeti
 • Kutubu Erbaa’ya haşiyeleri
 
Şeyh Hürr’ü Amuli'nin türbesi

ÖlümüDeğiştir

Şeyh Hürr’ü Amuli 71 yaşında hicri 21 Ramazan 1104 tarihinde Meşhed’de vefat etti. Mezarı İran'ın Meşhed şehrinde İmam Rıza anıtı yakınlarındadır[9].

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-3[ölü/kırık bağlantı]
 2. ^ "AMAL AL-ĀMEL". 16 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2017. 
 3. ^ ḤORR-E ʿĀMELI
 4. ^ علما و بزرگان حر عاملی ، محمد بن حسن
 5. ^ Şeyh Hürr-i Âmulî
 6. ^ شیخ حر عاملی نویسنده کتاب وسائل الشیعه
 7. ^ تالیفات و آثار شیخ حر عاملی
 8. ^ نگاهی به کتاب شیخ حر عاملی با 670 حدیث درباره «رجعت»
 9. ^ رحلت شیخ حر عاملی