Şaku

Japonye'da eskiden kullanılmış ölçü birimi

Şaku (尺) eski Doğu Asya'da kullanılan uzunluk birimidir. Yaklaşık bir foota eşittir. Diğer uzunluk ölçülerinde olduğu üzere bu birimde doğadan türetilmiştir: Bambu üzerindeki boğumların birbirine ortalama uzaklığı. 1891'den beri şaku 10/33 metre (ortalama 30,3 cm ya da 11,93 inç) olarak ya da 3,3 şaku= 1 metre olarak tanımlanmıştır. Bir şaku 10 sun (寸) etmektedir.