Şablon:Şirket bilgi kutusu/belge

Bu sayfa, şirket bilgi kutusu şablonunun işleyişini açıklamak için hazırlanan belgeleme sayfasıdır. Doğrudan tek başına görüntülendiğinde bağlantıların kullandığı bazı değişkenler bozuk görüntülenebilir. Bu durum normal olup lütfen söz konusu değişkenler yerine sabit kodlanan sayfa adları veya URL'ler girmeyiniz.

KullanımıDüzenle

Türkçe kullanımDüzenle

{{Şirket bilgi kutusu
| ad         = 
| logo        = 
| işlem_kodu     = 
| tip         = 
| tür         = 
| şirket_sloganı   = 
| kader        = 
| önceli       = 
| ardılı       = 
| kuruluş       = 
| kurucu       = 
| feshedilme     = 
| iflas        = 
| şehir        = 
| ülke        = 
| konum        = 
| hizmet_bölgesi   = 
| önemli_kişiler   = 
| alan        = 
| ürün        = 
| hizmetleri     = 
| gelir        = 
| işletme_gelir    = 
| net_gelir      = 
| yönetilen_varlıklar = 
| toplam_varlıklar  = 
| özkaynak      = 
| sahibi       = 
| lisans       = 
| adres        = 
| çalışan_sayısı   = 
| kaynak       = 
| bölgeler      = 
| yan_kuruluş     = 
| web_sitesi     = 
| dipnotlar      = 
| intl        = 
| modül        = 
}}

İngilizce kullanımDüzenle

{{Infobox company
| name       = 
| logo       = 
| caption     = 
| type       = 
| genre      = 
| company_slogan  =
| fate       = 
| predecessor   = 
| successor    = 
| foundation    = 
| founder     = 
| defunct     = 
| dissolved    =
| location_city  = 
| location_country = 
| location     = 
| locations    = 
| area_served   = 
| key_people    = 
| industry     = 
| products     = 
| services     = 
| revenue     = 
| operating_income = 
| net_income    = 
| aum       = 
| assets      = 
| equity      = 
| owner      = 
| licensee     = 
| address     = 
| num_employees  = 
| parent      = 
| divisions    = 
| subsid      = 
| homepage     = 
| footnotes    = 
| intl       = 
| module      =
}}

Ek bilgilerDüzenle

company_name, company_type, foundation ve location zorunlu parametreler.

İzleme kategorileriDüzenle

TemplateDataDüzenle

Açıklama yok.

Şablon parametreleri

ParametreAçıklamaTürDurum
Adad ad name

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Logologo logo logo

Eğer belirtilmezse otomatik olarak Vikiveri'den çekilmeye çalışılır.

Bilinmiyoristeğe bağlı
Resimresim resim image

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Resim_boyuturesim_boyutu resim_boyutu image_size

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İşlem_koduişlem_kodu işlem_kodu trading_name

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Tiptip tip type

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Türtür tür genre

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kaderkader kader fate

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Önceliönceli önceli predecessor predecessors

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ardılıardılı ardılı successor successors

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kuruluşkuruluş kuruluş founded foundation

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kurucukurucu kurucu founder founders

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Feshedilmefeshedilme feshedilme defunct dissolved

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Şehirşehir şehir hq_location_city location_city

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ülkeülke ülke hq_location_country

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Konumkonum konum hq_location location

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Hizmet_bölgesihizmet_bölgesi hizmet_bölgesi area_served areas_served

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Önemli_kişilerönemli_kişiler önemli_kişiler key_people

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Alanalan alan industry

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ürünürün ürün products

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Hizmetlerihizmetleri hizmetleri services

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Gelirgelir gelir revenue

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İşletme_gelirişletme_gelir işletme_gelir operating_income

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Net_gelirnet_gelir net_gelir net_income profit

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Yönetilen_varlıklaryönetilen_varlıklar yönetilen_varlıklar aum

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Toplam_varlıklartoplam_varlıklar toplam_varlıklar assets

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Özkaynaközkaynak özkaynak equity

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Sahibisahibi sahibi owner owners

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Adresadres adres location_country

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Çalışan_sayısıçalışan_sayısı çalışan_sayısı num_employees

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Bölgelerbölgeler bölgeler divisions

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Yan_kuruluşyan_kuruluş yan_kuruluş subsid

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Web_sitesiweb_sitesi web_sitesi website

Eğer belirtilmezse otomatik olarak Vikiveri'den çekilmeye çalışılır.

Bilinmiyoristeğe bağlı
Dipnotlardipnotlar dipnotlar footnotes

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Modülmodül modül module

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı