Şablon:Şirket bilgi kutusu

Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

KullanımıDüzenle

Türkçe kullanımDüzenle

{{Şirket bilgi kutusu
| ad         = 
| logo        = 
| işlem_kodu     = 
| tip         = 
| tür         = 
| şirket_sloganı   = 
| kader        = 
| önceli       = 
| ardılı       = 
| kuruluş       = 
| kurucu       = 
| feshedilme     = 
| iflas        = 
| şehir        = 
| ülke        = 
| konum        = 
| hizmet_bölgesi   = 
| önemli_kişiler   = 
| alan        = 
| ürün        = 
| hizmetleri     = 
| gelir        = 
| işletme_gelir    = 
| net_gelir      = 
| yönetilen_varlıklar = 
| toplam_varlıklar  = 
| özkaynak      = 
| sahibi       = 
| lisans       = 
| adres        = 
| çalışan_sayısı   = 
| kaynak       = 
| bölgeler      = 
| yan_kuruluş     = 
| web_sitesi     = 
| dipnotlar      = 
| intl        = 
| modül        = 
}}

İngilizce kullanımDüzenle

{{Infobox company
| name       = 
| logo       = 
| caption     = 
| type       = 
| genre      = 
| company_slogan  =
| fate       = 
| predecessor   = 
| successor    = 
| foundation    = 
| founder     = 
| defunct     = 
| dissolved    =
| location_city  = 
| location_country = 
| location     = 
| locations    = 
| area_served   = 
| key_people    = 
| industry     = 
| products     = 
| services     = 
| revenue     = 
| operating_income = 
| net_income    = 
| aum       = 
| assets      = 
| equity      = 
| owner      = 
| licensee     = 
| address     = 
| num_employees  = 
| parent      = 
| divisions    = 
| subsid      = 
| homepage     = 
| footnotes    = 
| intl       = 
| module      =
}}

AyrıcaDüzenle

company_name, company_type, foundation ve location zorunlu parametreler.

TemplateDataDüzenle

Açıklama yok.

Şablon parametreleri

ParametreAçıklamaTürDurum
Adad ad name

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Logologo logo logo

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Resimresim resim image

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Resim_boyuturesim_boyutu resim_boyutu image_size

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İşlem_koduişlem_kodu işlem_kodu trading_name

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Tiptip tip type

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Türtür tür genre

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kaderkader kader fate

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Önceliönceli önceli predecessor predecessors

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ardılıardılı ardılı successor successors

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kuruluşkuruluş kuruluş founded foundation

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kurucukurucu kurucu founder founders

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Feshedilmefeshedilme feshedilme defunct dissolved

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Şehirşehir şehir hq_location_city location_city

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ülkeülke ülke hq_location_country

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Konumkonum konum hq_location location

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Hizmet_bölgesihizmet_bölgesi hizmet_bölgesi area_served areas_served

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Önemli_kişilerönemli_kişiler önemli_kişiler key_people

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Alanalan alan industry

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ürünürün ürün products

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Hizmetlerihizmetleri hizmetleri services

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Gelirgelir gelir revenue

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İşletme_gelirişletme_gelir işletme_gelir operating_income

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Net_gelirnet_gelir net_gelir net_income profit

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Yönetilen_varlıklaryönetilen_varlıklar yönetilen_varlıklar aum

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Toplam_varlıklartoplam_varlıklar toplam_varlıklar assets

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Özkaynaközkaynak özkaynak equity

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Sahibisahibi sahibi owner owners

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Adresadres adres location_country

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Çalışan_sayısıçalışan_sayısı çalışan_sayısı num_employees

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Bölgelerbölgeler bölgeler divisions

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Yan_kuruluşyan_kuruluş yan_kuruluş subsid

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Web_sitesiweb_sitesi web_sitesi website

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Dipnotlardipnotlar dipnotlar footnotes

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Modülmodül modül module

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı

Açıklama yok.

Şablon parametreleri

Bu şablon, parametrelerin blok biçimlendirmesini tercih eder.

ParametreAçıklamaTürDurum
Namename

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Company_namecompany_name

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Şirket_adışirket_adı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Adad

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Adıadı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Logologo

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Company_logocompany_logo

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Şirket_logosuşirket_logosu

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Resimresim

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Captioncaption

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Altyazıaltyazı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Traded_astraded_as

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İşlem_koduişlem_kodu

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Company_typecompany_type

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Typetype

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Tiptip

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Genregenre

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Türtür

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Company_slogancompany_slogan

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Şirket_sloganı{{{sloganşirket_sloganı{{{slogan

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Fatefate

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
KaderKader

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Predecessorpredecessor

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Önceliönceli

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Successorsuccessor

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ardılıardılı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Foundationfoundation

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kuruluşkuruluş

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Founderfounder

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kurucukurucu

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Defunctdefunct

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Feshedilmefeshedilme

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kapanışkapanış

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Dissolveddissolved

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İflasiflas

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Location_citylocation_city

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Şehirşehir

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Location_countrylocation_country

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ülkeülke

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Locationlocation

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Locationslocations

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Konumkonum

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Yeryer

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Subesayisisubesayisi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Area_servedarea_served

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Hizmet_bölgesihizmet_bölgesi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Key_peoplekey_people

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Önemli_kişilerönemli_kişiler

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Onemli_kisileronemli_kisiler

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Genelmudurgenelmudur

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İndustryindustry

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Alanalan

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Productsproducts

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ürünürün

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Urunurun

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Servicesservices

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Hizmetlerihizmetleri

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Revenuerevenue

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Gelirgelir

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Operating_incomeoperating_income

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İşletme_geliriişletme_geliri

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Net_incomenet_income

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Net_gelirnet_gelir

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Aumaum

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Yönetilen varlıklaryönetilen varlıklar

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Assetsassets

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Toplam_varlıklartoplam_varlıklar

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Equityequity

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Özkaynaközkaynak

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Ownerowner

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Sahibisahibi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Licenseelicensee

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Lisanslisans

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Addressaddress

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Adresadres

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Num_employeesnum_employees

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Çalışan_sayısıçalışan_sayısı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Personelpersonel

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Parentparent

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Kaynakkaynak

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Divisionsdivisions

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Bölgelerbölgeler

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Subsidsubsid

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Yan_kuruluşyan_kuruluş

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Yan_kurulusyan_kurulus

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Homepagehomepage

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Web_sitesiweb_sitesi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Websitesiwebsitesi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Footnotesfootnotes

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Dipnotlardipnotlar

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İsmi Nereden Geliyorİsmi Nereden Geliyor

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Amblemin AnlamıAmblemin Anlamı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Logonun_anlamılogonun_anlamı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
İntlintl

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Modülmodül

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Embedembed

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Resim_boyuturesim_boyutu

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
Logo_sizelogo_size

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı

}