Şaban Kâmî Efendi Âmidî

Muhammed Şaban Kâmî Efendi Âmidî (15 Şubat 1805, Diyarbakır - 1884), Osmanlı din adamı.

Diyarbakır'da (Âmid) dindar bir ailede doğdu. Babası Hoca Ahmed bölgede dindarlığıyla saygı gören bir isimdi, annesi Diyarbakır'ın tanınmış alimlerinden Cönklüzâde Abdurrahman Efendi'nin kızıydı. Şaban Kâmî'nin eşi ise İbrâhim Gülşenî'nin soyundan geliyordu.[1]

Şaban Kâmî Efendi hafızlık eğitimi sonrasında Diyarbakır'da İslâmî ilimlere yöneldi. Rufâi ve Kadirî tarikatlarına bölgesel liderlik etti. İslâmi disiplinlerde çok sayıda eser yazması dışında tıp ve İslami şiirle de ilgilendi. Muhammed ve ailesine kasideler ve Mevlîd-i şerîf yazdı. Hasan ve Hüseyin'e övgüler içeren Medhiyye-i Hasan ve Hüseyin'i kaleme aldı. Arapça kaligrafiye ilgi duyan Şaban Kâmî, öğrencilerine bu alanda icazet de vermekteydi.[1]

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b İçöz, Ayşe (2021). "Şaban Kâmî Efendi Âmidî". Thomas, David; Chesworth, John A. (Ed.). Christian Muslim relations: a bibliographical history. Volume 18, The Ottoman Empire (1800-1914) (İngilizce). London, Leiden: Brill. s. 95. ISBN 978-90-04-46027-0.