İzole dil

başka hiçbir dille akrabalığı olmayan

İzole dil (yalıtık dil), başka hiçbir dil ile akrabalığı olmayan doğal dillere denir. Sümerce, Baskça ve Elamca sıkça zikredilen izole diller olsa da, her birinin diğer dillerle bağlantısı olduğunu iddia eden dil bilimciler olmuştur.[1]

Bazı kaynaklar, "izole dil" kavramını, bir dil ailesinin alt dallarından birinin son örneğini ifade etmek için kullanır. Örneğin, Arnavutça, Ermenice ve Yunanca sıklıkla izole Hint-Avrupa dilleri olarak adlandırılır. Bu diller Hint-Avrupa dil ailesinin parçası olsa da, bu ailenin bilinen dallarından (örn. Latin, Hint-İran, Slav) birine dahil değildir. Benzer şekilde Latin dillerine dahil olan Sardunyaca, görece izole bir Romen dilidir. Ancak, herhangi bir ek ifade olmaksızın söylendiğinde, izole dil, diğer hiçbir dille bağlantısı kanıtlanamamış dillere işaret eder.

Alfabetik liste

değiştir

Bugüne kadar başka dillerle ilişki tespit edilememiş olan bu diller şunlardır:

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Campbell, Lyle (24 Ağustos 2010). "Language Isolates and Their History, or, What's Weird, Anyway?". Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (İngilizce). 36 (1): 16-31. doi:10.3765/bls.v36i1.3900 . ISSN 2377-1666.