İzoelektronik

İzoelektronik, elektron sayısı ve dağılımı aynı proton sayısı farklı taneciklere denir. İzoelektroniklerde proton sayısı büyük, taneciklerin hacmi(V) daha küçüktür. İzoelektronik, katyonlar arasında olabileceği gibi katyon ve anyon arasında da olabilir. İzoelektronik katyonlar arasında ise; iyon yükü daha büyük olanın proton sayısı daha fazladır. Bu yüzden iyon yükü fazla olan katyon çekirdeği, elektronlarını daha çok çeker ve yarı çapı daha küçük olur. İzoelektronik anyon ve katyon arasında ise; İzoelektronik katyonların proton sayısı, anyonların proton sayısından daha fazla olduğundan katyonlarda çekirdek elektronları daha güçlü çeker. Bu yüzden, İzoelektronik iyonlarda katyon yarıçapı anyon yarıçapından daha küçüktür.

11Na+1 ve 9F−1 iyonlarında eşit sayıda onar tane elektron vardır. Bu iki iyon birbirinin izoelektroniğidir. Ancak elektron sayılarından sonra elektron dizilimlerine ayrıca dikkat edilmesi gereklidir. Örneğin;

21Sc+2 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1

19K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Elektron sayıları aynı olmasına rağmen elektron dizilişleri aynı olmadığından dolayı izoelektronik değildirler. İlk 20 elementten sonra elekton dizilimlerine dikkat edilmesi gerekir.

KaynakçaDüzenle