İzmir Levanten köşkleri

İzmir Levanten köşkleri, İzmir'de 19. yüzyılda, özellikle Bornova ve Buca, birkaçı da Karşıyaka ve Bayraklı günümüz metropol ilçelerinde, şehrin Levanten toplumu tarafından inşa edilmiş ve özellikleri itibarıyla dönemin Osmanlı ve Rum mimarisine ait yapılarından farklılıklar arzeden yaklaşık otuz kadar köşke verilen toplu tanım.

Köşklerin yanı sıra, bunların müştemilatları, kulüp ve kilise gibi İzmir Levanten toplumunun sosyal ve diğer toplanma mekanları, İzmir ve çevresinde Levantenler tarafından inşa edilmiş sanayi tesisleri ve benzeri diğer yapılar, toplu olarak "İzmir Levanten mirası"nı oluşturur.