Karşı istihbarat

(İstihbarata karşı koyma sayfasından yönlendirildi)

Karşı istihbarat ya da kontrespiyonaj, istihbarata karşı koyma, istihbarat teşkilatı tarafından yapılan hasım ve düşman haberalma teşkilatlarının kendilerine karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde edilecek bilgiyi manipule etme faaliyetleridir.

Tayvan'da geçmiş yıllarda casusluğu önlemek için sokaklarda yaygın bir slogan vardı. Bu, Taitung Şeker Fabrikası'ndaki casusluk karşıtı bir tabela.

Millî haberalma organları, buna uzantılı olarak ülkelerin güvenliği saldırıya açıktır. Devletler karşı istihbarat dairelerini özel amaçlarla haberalma teşkilatlarından ayrı ve bağımsız olarak tertip ederler.

Çoğu ülkede istihbarata karşı koyma görevleri birden fazla teşkilat bünyesi altında görev yapar. Türkiye'de Millî İstihbarat Teşkilatı, İngiltere'de Security Service İKK teşkilatlarına örnek gösterilebilir. Çoğunlukla İKK teşkilatlarının doğrudan polis gücü kullanmaya yetkileri yoktur; ancak kanunlar çerçevesinde yerel güvenlik güçlerini kullanabilirler veya polisiye güç kullanma yetkisine haiz daireler oluşturabilirler. İngiltere'de Security Service bünyesinde "Özel Şube" (İngilizce: Special Branche) denilen ve Millî Güvenlik hususlarında polisiye güç kullanma yetkisine haiz bir daireye sahiptir. Rusya'da FSB, Polonya Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego gibi birçok iç güvenlik teşkilatını doğrudan kumanda eder.