İstendil Kuşatması

İstendil Kuşatması, 1714-1718 Osmanlı-Venedik Savaşı'nda evre.

İstendil Kuşatması
1714-1718 Osmanlı-Venedik Savaşı

İstendil kalesi
Tarih6-15 Haziran 1715
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu Venedik Cumhuriyeti Venedik Cumhuriyeti
Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Canım Hoca Mehmed Paşa Venedik Cumhuriyeti ??
Güçler
70+ savaş gemisi 300-400 Muhafız
Kayıplar
Hafif Tüm garnizon ölü veya esir
16. yüzyıl sonlarında İstendil adası

Canım Hoca Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Ege Denizi'nde Venediklilerin elinde kalan son ada olan İstendil'i ele geçirerek Osmanlı topraklarına kattı.

Kuşatma öncesi değiştir

1715 yılında Mora Seferi hazırlıklarını tamamlayan Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa 31 Mart'ta Osmanlı ordusunun başında İstanbul'dan hareket etti. Padişah III. Ahmed de orduyla birlikte Edirne’ye kadar geldi. Eşzamanlı olarak Kaptan-ı derya Canım Hoca Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı donanması de denize açıldı. Mehmed Paşa Sadrazama mektup göndererek Selanik'te görüşme talebinde bulundu. Ordunun Selanik'e varışının ertesi günü Osmanlı donanması da Selanik limanına demir attı. Silahdar Damat Ali Paşa Mehmed Paşa'ya ilk hedef olarak Venediklilerin Ege Denizi'ndeki son adası ve bir korsan yatağı olan İstendil'in fethedilmesi emrini verdi. Görüşmenin ardından Osmanlı ordusu karadan Mora yönüne ilerlerken Osmanlı donanması da demir alarak İstendil'e yöneldi.[1]

Kuşatma değiştir

Venediklilerin elindeki İstendil adası Akdeniz yolu üzerinde olup korsan yatağı durumundaydı. Bu ada daha önce Kaplan Mustafa Paşa, Kılavuz Köse Ali Paşa ve Mezomorto Hüseyin Paşa tarafından alınmak istenmiş fakat başarılamamıştı. Kandiye’nin fethinden dönen Fazıl Ahmed Paşa da adayı ele geçirmek istemiş, ancak kalenin büyüklüğünü ve berkitilmişliğini görünce vazgeçmişti.

Selanik'ten İstendil'e yönelen Donanma, 6 Haziran 1715 tarihinde adanın önlerine geldi ve kuşatmayı başlattı. Ada halkının da iç kaleye çekilmesinden sonra, Donanma'nın top ateşleri yoğunlaştırıldı. Kalenin büyük hasar görmesinden sonra direnemeyeceklerini anlayan Venedikliler teslim oldular. Kalede bulunanlardan yaklaşık yüz kişi Venediklilerin hâkimiyetindeki Menekşe kalesine gönderilirken, 700-800 civarındaki halkın köylerine geri dönmelerine müsaade edildi. Kaledeki topların bir bölümü kalyonlara alınırken, diğerleri kalenin muhafazası için bırakıldı.[2] Canım Hoca Mehmed Paşa fethi haber vermek üzere selam ağasını Sadrazam'a gönderdi. (Sonradan Lale Devri'nin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olacak) Mevkufatî İbrahim Efendi’yi de adanın tahririni yapmakla görevlendirdi.

Kuşatma sonrası değiştir

Osmanlı donanmasının İstendil'i zaptı Mora Seferinin Osmanlılar açısından ilk zaferi olması açısından kaydadeğer bir başarı oldu.

Keza, adanın Osmanlı topraklarına katılmasıyla Ege Denizi'ndeki son yabancı toprağı da tarihe karıştı.

Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa Gördüs'ü ele geçirdikten sonra Venediklilerin zulmünden kurtarılmaları için başvuruda bulunan İğne adasındaki Yunanların talebine cevaben ada önlerine gelen Canım Hoca Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı donanması adayı teslim aldı.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Tarih-i Râşid", Râşid Mehmed Efendi, (Hzr. Abdülkadir Özcan ve Yunus Uğur), İstanbul: Klasik Yayınları (2013),c.2, s.903
  2. ^ "Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa", Meltem Aydın, Bilig, sayı:77 (Bahar 2016), s.31
  3. ^ "Büyük Osmanlı Tarihi", Joseph von Hammer, c.13, s.165-166