İsmail Hakkı Altunbezer

(İsmail Hakkı Altınbezer sayfasından yönlendirildi)

İsmail Hakkı Altunbezer (1873, İstanbul - 1946, İstanbul ), Türk hattatı, tezhip sanatçısı ve tuğrakeşidir.

YaşamıDüzenle

1873 yılında İstanbul'da doğdu. Bazı kaynaklarda 1869 olarak geçen doğum tarihi mezar taşında 1873 olarak geçmektedir. Hattat İlmî Efendi'nin oğlu olan İsmail Hakkı Altunbezer, Fatih Rüştiyesi'nde öğrenim görüp, hat çalışmalarında ilk kez babasından ders aldı. Divan-ı Hümayun kalemine girip (1890), Sami Efendi'den celi, sülüs, tuğra yazı üsluplarını öğrendi. İki yıl sonra birinci tuğrakeşliğe getirilip, Sanayii Nefise'nin hattatlık bölümünü bitirdi (1896). Üsküdar İdadisi'nde yazı, Topkapı Rüştiyesi'nde resim, Galatasaray Sultanisi'nde ve Darülmuallimi'nde yazı öğretmenliği yaptı. Medreset Ülhattatin'de tuğra ve celi-sülüs yazı öğretmenliğine atandı. Cumhuriyet döneminde Güzel Sanatlar Akademisi doğu süsleme sanatları şubesi müdürlüğüne getilip, birçok öğrenci (Halim Özyazıcı, Mecit Bey gibi) yetiştirdi.

Selimiye, Edirnekapı, Zeynep Sultan, Abdi Subaşı camilerindeki yazılarıyla ün salan İsmail Hakkı Altunbezer, tezhipte zamanla kendine özgü bir üslup geliştirmiş, resimde klasik akımı izlemiştir. 1946 yılında vefat eden Altunbezer Karacaahmet mezarlığında yatmaktadır. Mezar Kitabesi, kendisinden yirmi iki yıl önce vefat eden babasınınkiyle beraber, Hezarfen Hattat Necmeddin Okyay tarafından 1957'de celî ta'lik hatla yazılmıştır.

KaynakçaDüzenle