İrfan Erdoğan

Türk iletişim bilimci

İrfan Erdoğan (d. 1945, Kayseri), Türk iletişim bilimcidir.

Gazi Lisesi'ni 1964 yılında bitirdi. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra Ankara televizyonunda Müzik ve eğlence bölümünde çalıştı. Eylül 1970'te, yüksek lisans için ABD'ye gitti. Purdue Üniversitesi’nde master, Pittsburg Üniversitesinde doktora dereceleri alan Erdoğan, Amerikalı İletişim Bilimci Herbert Schiller’in New York Hunter College’den University of California San Diego'daki okuluna geri dönmesinden sonra onun yerine Hunter College'da ve sonra da CUNY Queens College'da ders verdi.

1997 yılında Türkiye’ye dönen Erdoğan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım anabilim dalında çalışmaya başladı. ODTU, Hacettepe Ünivesitesi, Baskent Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinde de dersler verdi. Profesör Erdoğan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde araştırma tasarımı ve yöntemleriyle ilgili dersler, piyasa ve kamuoyu araştırmaları dersleri, siyasal ekonomi yöntem dersleri, kuram ve kuram inşası dersleri, istatistik ve yöntembilim dersleri ve modernleşme ve iletişim dersleri verdi.

2006 ile 2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nda Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı da yapmıştır. 2012 Ağustos ayında Gazi üniversitesi'nden emekli olarak ayrılan Erdoğan, halen Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır.

İrfan Erdoğan’nın basılmaya hazırlanan kitapları, “İmaj İmparatorluğu: Televizyon programlarında işlenen bilişler”, “Theoretical and Methodological Orientations in Current Communication Research” ve basılacak en son makalesi “On Media Ratings: Revisiting the Normalized Practice” isimli çalışmasıdır.

İlgi alanlarını toplum ve insan olarak tanımlayan Erdoğan, aynı zamanda Türkiye’de iletişim alanında en çok akademik çalışmayı yapan bilim adamıdır.

KitaplarıDüzenle

 • Medya Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
 • Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Ankara: Erk, 2012
 • Popüler Kültür ve İletişim. (K. Alemdar ile) Ankara:Erk, 2005/2012.
 • İletişimi Anlamak. Ankara: Erk, 2002/2005/2008/2011.
 • Öteki Kuram. (K. Alemdar ile) Ankara: Erk, 2002/2005/2008/2010.
 • Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara: Erk, 2006/2008
 • Ampirik Araştırmada sorunlar: TRT ve RTÜK Kamuoyu araştırmaları üzerine bir inceleme. Ankara: G.Ü.İ.F., 2007
 • Türkiye'de Gazetecilik ve Bilim İletişimi Ankara: G.Ü.İ.F., 2007
 • Pozitivist Metodoloji. Ankara: Erk,2003/2007
 • Sinema ve Müzik: Materyal Satış ve Bilinç Yönetimi İçin Bilişsel ve Duygusalın Oluşturulması (P. Solmaz ile). Ankara: Erk 2005.
 • Kapitalizm, Kalkınma, Postmodernizm İletişim. Ankara:Erk, 1999.
 • Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Emel, 1998.
 • İletişim Kuram ve Araştırmaları (K. Alemdar ile). Ankara: Erek Ofset
 • Çevre Sorunu: Nedenler ve Çözümler. (N. Ejder ile). Ankara:Doruk, 1997.
 • İnsanın Zincirine Vuruluşu: köleliğin Ekonomik ve ideolojik İletişimi. Ankara: Doruk, 1997
 • İletişim Egemenlik Mücadele'ye Giriş, Ankara: İmge, 1997.
 • Uluslararası İletişim. İstanbul: Kaynak, 1995.
 • Amerika: İkinci Vatanda Düşler ve Gerçekler. Ankara: Ümit, 1995.
 • Popüler Kültür ve İletişim. (K. Alemdar ile) Ankara: Ümit, 1994.
 • Sevmek ne demek: Aşk, Evlilik ve Tutsaklık. Ankara: Ümit, 1993.
 • İletişim ve Toplum. (K. Alemdar ile). Ankara: Bilgi, 1990.

Kitap bölümleriDüzenle

 • Medya’ya Marks’ın Bakışıyla Bakmak, İçinde: B. Çoban (2013) (der.) Medyaya Soldan bakmak. Everest Yayınları.
 • Türkiye’de İletişim Araştırmaları. İçinde: E. Yüksel (2013) (der.) İletişim Kuramları. Eskişehir: AÜ ve AÖF yayınları.
 • A Critical Evaluation of Ecotourism (2010) İçinde: Ecotourism in Forest Ecosystems: Workshop & Todeg in its tenth year. Ankara:Todeg.
 • Popüler Kültür ve Türkiye. İçinde: M. Zincirkıran (2006) (der.) Dünden Bugüne Türkiye’de Toplumsal Yapı. Istanbul: Nova. s.541-560.
 • Dördüncü Gücün ilettiği: Amerikan Örneği. İçinde: K. Alemdar (1999) (der.) Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar. Ankara: TUSES. s. 33-43.
 • Popüler Kültür: Kültür Alanında Egemenlik ve Mücadele. İçinde, N.Güngör (1999)(der.) Popüler Kültür ve İktidar, Ankara: Vadi. s. 18-53.

Seçilmiş makaleleriDüzenle

 • A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism. (N. Erdoğan ile) Journal of Business Research, 4 (4):, 2012
 • Missing Marx: The Place of Marx in Current Communication Research and the Place of Communication in Marx’s Work tripleC 10(2): 349-391, 2012.
 • Smoking at School: Views of Turkish University Students, (N.Erdogan ile) International Journal of Environmental Research and Public Health, 6: 36-50, 2009.
 • Futbol ve futbolu inceleme üzerine, İletişim Araştırma ve Kuramları Dergisi,26: 1-59. 2008.
 • Temel Bilgiler: Eleştirel yaklaşımlarda iletişim anlayışı, İletişim Araştırma ve Kuramları, 25: 153-198, 2007.
 • Medya ve etik: eleştirel bir giriş, İletişim Araştırma ve Kuramları, 23: 1-28, 2006,
 • Kimlik sorunu: Kendini sevmeyenin kimliğindeki kendi olmayan kendi. Toplum Dergisi, 2006.
 • Kurtlar Vadisi Irak: Eski-göçebe Kabil’in yeni-emperyalist Habil’den öç alışı, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 22: 71-136, 2006.
 • Ampirik araştırmalarda yöntembilimsel sorunlar: TRT Araştırmaları Örrneği (E. İşler ile) Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(3), 2005.
 • Ekoturizmle iletilenlerin doğası üzerine. (N. Erdoğan ile) Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20 (1): 55-82, 2005.
 • Kitle İletişiminde Pozitivist Ampirik Geleneğin Kuruluşu: Lazarsfeld ve Yönetimsel Araştırmalar. (E. İşler ve N. Durmuş ile). Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(2): 1-48, 2005.
 • Araştırmalarda veri Toplamaya ve Bulgulara Etki Eden Kirletilmiş Bilinç Üzerine Bir İnceleme. (N. Erdoğan ile) Selçuk İletişim Dergisi, 3(4): 5-17, 2005.
 • Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine. Eğitim Dergisi, Özel Sayı: Popüler Kültür ve Gençlik, 5 (57): 7-19, 2004.
 • Tekelleşme, Medya ve Medya Pratikleri. Toplum ve Hekim, 17(6): 417-424, 2002.
 • Televizyon: Dünyaya Açılan Pencere? (K. Alemdar ile) A. Ü. İletişim Fakültesi Yıllığı: 1999. Ankara, 2001.
 • Kitle iletişim örneğinde Marksist siyasal ekonomi üzerine birtartışma. Praxis, , 4:276-313. Güz 2001
 • Methodology Issues: Problems in Published Empirical Research in Turkey. Kültür ve İletişim, 4 (2): 185-207, 2001.
 • Popüler kültürde Gasp ve Popülerin Gayri meşruluğu. Doğu Batı, 2001, (15) 2, s. 65-106.
 • Sosyal Bilimlerde Pozitivist-Ampirik Akademik Araştırmaların Tasarım ve Yöntem Sorunları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12: 17-34, 2001.
 • Müziğin ve toplumsalın üretimi: Müziğin siyasal ekonomisi, kültürü ve ideolojisi. Ve Müzik, 6: 8-17, 2000.
 • Avrupa Birliğine Üyelik ve Eğitimde ulusal Karakterin Yitirilişi. Öğretmen Dünyası, 21(242): 6-11, 2000.
 • Amerikan Eğitim Sistemi. Öğretmen Dünyası, 20 ( 234): 15-20, 1999.
 • Eski Çağlar ve İlk İmparatorluklardaki Egemen İletişim Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 2(2): 15-47, 1999.
 • Televizyon: Dünyaya Açılan Pencere?. (K. Alemdar ile) A. Ü. İletişim Fakültesi Yıllığı, 1999.
 • Gerbner'in Ekme Tezi ve Anlattığı Öyküler Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür ve İletişim, 1(2): 149-180, 1998.
 • Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Sosyal Bilimler: İletişim. Ankara: TÜBA, s. 1-10. (K. Alemdar'la). 1998.
 • Television Uses of The Children in a Turkish Town. Journal of Broadcasting, 29 (2), 1985.

Seçilmiş bildirileriDüzenle

 • An Investigation of the Environmental Effects of South Antalya Municipal Solid Waste Landfill Sites and Integrated Waste Management Alternatives. The Kriton Curi İnternational Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region, Antalya, Haziran 17-20, 1998 (N. Ejder'le ortak bildiri), s.493- 506.
 • Bilimsel Araştırmada Tanımlamayla Gelen Öznel Çerçeve ve Bilimin Egemen İletişimi. Birinci Ulusal İletişim Sempozyum Bildirileri, , Medya ve Kültür, s. 43-73, 2000.
 • Tekelleşme Üzerine (K. Alemdar ile).Hukuk Kurultayı, 2000.
 • Kültür, İdeoloji ve Osmanlı Basını. Osmanlı Basın Yaşam Sempozyumu. 06/07/1999, Ankara: A. G. Ü. İ. F. Yayını, s. 69-81

Katıldığı etkinliklerDüzenle

 • 2008 İFAP UNESCO MEETİNG, Paris Nisan 2008 (Temsilci)
 • 2005 World Summit on the Information Society (Katılımcı)
 • 2003 UNESCO Uluslararası Sempozyum (düzenleyici, katılımcı)
 • 2003 UNESCO Uluslararası Sempozyum (düzenleyici, katılımcı)
 • 2002 Sağlık Şurası (katılımcı)
 • 2000 Hukuk Kurultayı (katılımcı)
 • Çeşitli kamu kurumları ve derneklerde konuşmacı
 • Çevre koruma ve sağlıkla ilgili faaliyetler
 • Seminer çalışmaları
 • Editör, İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi (2007-2008)

Dış bağlantılarDüzenle