İoannis Kinnamos

Joannes Kinnamos ya da John Cinnamus (YunancaἸωάννης Κίνναμος ya da Κίναμος ya da Σίνναμος; fl. 12.yüzyıl), Bizanslı tarihçi.

I. Manuil'in İmparatorluk sekreteriydi (Yunanca "grammatikos," Çoğunlukla ordu yönetimi ile bağlantılı bir pozisyondur). Onun Avrupa ve Küçük Asya seferlerine eşlik etmiştir. Kinnamos, I. Andronikos'tan uzun yaşamış ve 1185 yılında ölmüştür.

Kinnamos, tarih[1] kitabı yazmıştır. Bu kitap 1118-1176 yılları arasını kapsar. Böylece Anna Komnini'nin Aleksiad adlı eserinin kaldığı yerden devam eder ve II. İoannis dönemi ile I. Manuel'in Türkiye Selçukluları'na karşı düzenlediği ve Miryokefalon Muharebesi ile sonuçlanan başarısız sefere kadar olan dönemini kapsar. Anlattığı son on yılı muhtemelen kendisi tanıklık etmiştir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ YunancaἘπιτομὴ τῶν κατορθωμάτων τῷ μακαρίτῃ βασιλεῖ καὶ πορφυρογεννήτῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ, καὶ ἀφήγησις τῶν πραχθέντων τῷ ἀοιδίμᾳ υἱῷ αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ καὶ πορφυρογεννήτῳ κυρίῳ Μανουὴλ τῷ Κομνηνῷ ποιηθεῖσα Ἰωάννῃ βασιλικῷ γραμματικῷ Κιννάμῳ, ya da Summary of the feats of the late emperor and purple-born lord John Komnenos and narration of the deeds of his celebrated son the emperor and purple-born lord Manuel I Komnenos done by John Kinnamos his imperial secretary. Editio princeps by Cornelius Tollius (Utrecht 1652).

Kaynakça değiştir

  • John Kinnamos, Rerum ab Ioannes et Alexio [sic] Comnenis Gestarum, ed. A. Meineke, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonn, 1836)
  • John Kinnamos, The Deeds of John and Manuel Comnenus, trans. C.M. Brand (New York, 1976). ISBN 0231 040806
  •   Bu madde artık kamu malı olan bir yayından alınan metni içeriyor: Chisholm, Hugh, (Ed.) (1911). "madde adı gerekli". Encyclopædia Britannica (11. bas.). Cambridge University Press. 
  • Jonathan Harris, Byzantium and the Crusades (Hambledon and London, 2003). ISBN 1-85285-298-4
  • J. Ljubarskij, ‘John Kinnamos as a writer’, in Polypleuros Nous: Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60 Geburtstag (Byzantinisches Archiv, 19), ed. C. Scholz and G. Makris (Munich, 2000), pp. 164–73
  • Paul Magdalino, 'Aspects of twelfth century Byzantine Kaiserkritik', Speculum 58 (1983), 326-46 and reprinted in Paul Magdalino, Tradition and Transformation in Medieval Byzantium (Ashgate publishing, 1991), No. VIII
  • Paul Stephenson, 'John Cinnamus, John II Comnenus and the Hungarian campaign of 1127-1129', Byzantion 66 (1996), 177-87