İmrahor (Osmanlıcaمير اخور), mirahur, mirahor ya da emîr-i ahûr, Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahın atlarına bakmakla görevli olan saray görevlisi. Dış sarayda yetişen imrahorlar genelde saray oğlanlarından seçilirdi. Bu görevlilerin padişahın bazı özel işlerinde de kullanıldığı biliniyor. İstanbul ili, Fatih ilçesindeki İmrahor semti ismini buradan almıştır.