İmam Şiblî ya da Câfer-î Şiblî (d. 861, Bağdat, Samarra; ö. 945), adı Câfer, babasının adı Yunus'tur (Yunus oğlu Câfer). Künyesi İbn-i Yunus'tur. Cüneyd-î Bağdadî gibi İmam Câfer-î Sadık'ın Câferî adlı mektebine mensup ve kendi devrindeki İmam Musa Kazım'ın talebesidir. Alevî-Bektâşî (Câferî) Müslümanlarda oldukça önemli ve yüksek tasavvufî bir âlim makamına sahiptir.

İslam Alimi olarak bilinen İbn-i Yunus Şiblî'nin adı'nın Cafer, baba adının ise Yunus olduğu söylenir. Orijinali Arapça olan birçok tercüme eserde Samarra'da doğduğu ve Bağdat'a yerleştiği anlatılır. Tarihte adına çok sık rastlanan Cüneyd Bağdadi gibi İmam Câfer-î Sadık'ın Câferî mektebine mensup ve İmam Musa Kazım devrinde yaşayıp, İmam Musa Kazım'ın talebesi oldukları şeklinde birçok tarihî bilgilere ve arşivlerdeki kayıtlara rastlanır. Yine birçok kaynakta Câferî mezhebinin fıkıh alimlerinden olduğu şeklide bilgilere ulaşılmıştır. Câferî mezhebinin önderi İmam Câfer-î Sadık'ın eseri olan El Muvatta'yı tamamen ezbere bildiği şeklinde ifadelere rastlanır. Câfer-î Şiblî 'nin vefatı da 945 (H.334) yılında Bağdat'ta talebelerinin yanında olduğu bilgileri günümüze kadar ulaştı.[1]

Hakkında anlatılan bir öykü

değiştir

İmam-ı Şibli günün birinde bu konuda birbirleriyle tartışan iki çocuk ile karşılaştı. Onlara yardımcı olmak amacıyla yanlarına yaklaştı. "Çocuklar neden kavga ediyorsunuz. Söyleyin size yardımcı olayım" dedi. Çocuklar, yerde buldukları cevizi paylaşamadıklarını söyleyerek ondan yardım istediler. İmam-ı Şibli, elleriyle sıkarak kırdı. Ceviz açılınca bir de ne görsünler, içinde meğersem hiçbir şey yokmuş, ceviz uzun süre önce zaten çürümüş durumdaymış. Oradan geçen birisi olaya şahit olarak dalga geçmiş. "Şibli efendi, eğer gerçekten insanlara adalet dağıttığını iddia ediyorsan, bunu da doğru şekilde paylaştırsana..." Şibli'nin cevabı şu şekilde olmuş: "Bütün bu kavga meğersem içi boş bir ceviz için, taksim etmek ise bir hiç içinmiş.[2]

Dipnotlar

değiştir
  1. ^ İslam Alimleri Ansiklopedisi'nden anlatımı sadeleştirilmiş ifadeler
  2. ^ Feridüddin Hace Attar'ın Tezkiretül Evliya kitabında anlatılan bir öykünün dilimize uyarlanmış farklı bir versiyonudur

Dış bağlantılar

değiştir