İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi

İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi (İVTYS, İngilizce: Relational Database Management System kısaca RDBMS), verilerin tablolarda satır ve sütunlar hâlinde tutulduğu ve yüksek bir veri tutarlılığına sahip veri depolama sistemidir.

İlişkisel veri tabanını çeşitli tablolar arasında organize edilmiş verilerden oluşan veri tabanı olarak açıklanabilir. Bu farklı tablolar arasındaki veriler, çeşitli anahtarlar vasıtası ile birbirlerine bağlanırlar. İlgili tablolarda, sütunlar arasında bir anahtar sütun yer alır. Bu anahtar sütun aracılığı ile birden çok tablo verileri birbiriyle bağlantı sağlayabilir ve herhangi bir sorgulamada birlikte görüntülenebilir. Bu tür veri tabanları arasında dBase, Informix, Ingres, MySQL, Oracle ve PostgreSQL başta gelmektedir.

Örnek olarak isim ve numaralardan oluşan bir liste ilişkisel veri tabanıdır. Yalnızca kişilerin numaralarının gözüktüğü beyaz sayfalar bir çeşit veri tabanını oluşturur. Polis ve itfaiye gibi kurumların sıralaması ise beyaz sayfalardaki gibi kişi adlarına göre değil numaralarına göre yapılır. Belirli bir amaç için yapılan bu sıralama veriye erişim kolaylığı sağlamaktadır.