İktisat Mücadelesinde Köy Muallimi

İktisat Mücadelesinde Köy Muallimi, Şevket Süreyya Aydemir'in 1933 yılında yayınlanan kitabıdır.

İktisat Mücadelesinde Köy Muallimi
İktisat Mücadelesinde Köy Muallimi2.JPG
Yazarı Şevket Süreyya Aydemir
Ülke Türkiye
Özgün dili Türkçe
Dili Türkçe
Anadilinde
basım tarihi
1933

Kitap iktisadi kalkınma içinde köy öğretmenine düşen görevleri ve bu görevlerin yerine getirilmesi halinde köyde başlayacak olan kalkınma ve bu kalkınmayla beraber gelişecek olan rejimi ve rejimin ideolojisine bağlı nesilleri ve bu nesillerin rejimi nerelere götürebileceklerini anlattığı incelemeler ve daha sıklıkla uzun analizlerin yer aldığı makalelerden oluşmuştur.

Kitap Kadro dergisinin yayımlandığı dönemde kaleme alınmış olmasından dolayı haliyle kadrocu fikirlerden oldukça yoğun izler taşımaktadır. Yalnız bu durumu Kadro'ya indirgemek haksızlık olacaktır Ziya Gökalp ve Halka Doğru hareketleri hatırlanacak olursa aslında bunun bir köy kalkınma projesi olduğu kadar aydın zümre ile alt sınıfların arasında bir bağlantı kurulmak istenmiştir. Bu da Kadro dergisinde dile getirilen ne kadar Kadrocuysan o kadar aydınsın teorisini halka dönük bir şekilde nasıl yansıtılması gerektiğini anlatması sebebiyle oldukça önemlidir. Dikkat edilirse bu fikir Köy Enstitüleri'nin açılmasına neden olan fikirle aynı paydadan yola çıkmaktadır.

Şevket Süreyya Aydemir'in 1963 yılında yayımladığı olduğu romanı Toprak Uyanırsa ve 1974 yılında yayımladığı romanı Kahramanlar Doğmalıydı aslında 1933 yılında yayımlanan bu kitabtan hareketle yazılmış gibidir.