İktisadi devlet teşekkülü

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT), sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür. Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkülleri TBMM adına Sayıştay'a bağlı Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir.

İktisadi Devlet Teşekkülü Örnekleri[1]Düzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle