İhanet, kişiler arasında, kuruluşlar arasında veya bireyler ve kuruluşlar arasında bir ilişki içinde ahlaki ve psikolojik çatışma üreten varsayımsal bir sözleşmenin, güvenin veya itimatın bozulması veya ihlalidir. Genellikle ihanet, rakip bir grubu veya kişiyi destekleme eylemidir veya bir tarafın diğerlerinden daha önce karar verdiği veya varsayılan normlardan tamamen kopmasıdır. Başkalarına ihanet eden birine hain denir. İhanet aynı zamanda yaygın olarak kullanılan bir edebi unsurdur, ayrıca filmler ve TV dizileri gibi kurgularda da kullanılır ve genellikle bir olay örgüsüyle ilişkilendirilir veya bir olay örgüsü olarak kullanılır.

Giotto'nun eseri Yahuda Öpücüğü, 1304-06, Yahuda'nın İsa'ya ihanet ettiğini gösterir.

Tanım Değiştir

Sırasıyla The Ambiguities of Betrayal ve Frames of Deceit kitaplarının yazarları olan filozof Judith Shklar ve Peter Johnson, net bir tanımı bulunmamakla birlikte ihanetin edebiyat yoluyla daha etkili bir şekilde anlaşıldığını iddia ederler.

Teorik ve pratik ihtiyaçlar Değiştir

Jackson, neden net bir tanıma ihtiyaç duyulduğunu şöyle açıklıyor:

İhanet hem bir "halk" hem de bir filozof sorunudur. Filozoflar ihanet kavramını açıklığa kavuşturabilmeli, onu diğer ahlaki kavramlarla karşılaştırabilmeli ve ihanet durumlarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilmelidir. Pratik düzeyde insanlar ihaneti dürüst bir şekilde anlamlandırabilmeli ve aynı zamanda onunla başa çıkmak, onun tarafından saldırıya uğramamak için sonuçlarını hafifletebilmelidir. İhtiyacımız olan şey, gerçek ve yalnızca algılanan ihanet arasında ayrım yapan ve aynı zamanda gerçek hayatta iddia edilen ihanetin değerlendirilmesi için sistematik rehberlik sağlayan kavramsal olarak açık bir ihanet tanımıdır.

Ben-Yehuda'nın 2001 tarihli çalışması ("İhanetler ve Güven ve Sadakat İhlalleri"), açıklayıcı araçlar olarak sadakat, güven ve ahlaki sınırları kullanarak her türlü ihaneti ve vatana ihaneti analitik bir çerçeve altında birleştirdi.

İhanet travması Değiştir

İhanet travması, travma sonrası stres bozukluğuna benzer semptomlara sahiptir ancak amnezi ve ayrışma unsuru muhtemelen daha fazladır.

Geleneksel travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ile ihanet travması arasındaki temel fark, ilkinin öncelikle korkudan kaynaklandığı düşünülürken, ihanet travmasının aşırı öfkeye bir tepki olmasıdır. Korku ve öfke, savaş ya da kaç tepkisinin iki yüzüdür ve bu nedenle en güçlü ve en temel psikolojik duygularımızdır.[kaynak belirtilmeli]

Kaynakça Değiştir