İşletme yönetimi

ticari bir işletmenin idaresi

İşletme yönetimi, bir işletmenin yönetimidir.[1] İş operasyonlarını kontrol ve denetlemenin tüm yönlerini içerir. Yönetim ve liderlik açısından muhasebe, finans, proje yönetimi ve pazarlamayı içeren alanları da kapsar. Henri Fayol (1841-1925), yöneticinin bu "işlevlerini" "idarenin beş öğesi" olarak tanımlamıştır.[2]

Akademik dereceler değiştir

Kaynakça değiştir

Ayrıca bakınız değiştir