Üstündev

Üstündevler (ayrıca hiperdevler), olağanüstü büyüklüğe sahip yıldızlardır. İzgeleri geniş bir atmosfer varlığını belirtmektedir. Üstündevler en az üstdevler kadar büyük olup kütleleri 100 Güneş kütlesine ulaşabilmektedir.

En parlak yıldızlar olmanın yanı sıra milyonlarca Güneş aydınlatma gücüne sahip olabilirler. Ancak yaşam süreleri 1 ile 3 milyon yıl olarak son derece kısadır. Bu sürenin sonunda genelde süpernova veya hipernovaya dönüşürler.

Alt üstündevlerDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle