Ünlü türemesi

Ünlü türemesi, Türkçede görülen bir ses olayıdır.

KullanımıDüzenle

Ünlü türemesi iki şekilde kullanılır.

Küçültme eki kullanılan tek heceli sözcüklerdeDüzenle

Tek heceli kimi sözcükleri küçültme eki (-cik) geldiğinde orta hecede ünlü türemesi olur.

 • Az-ı-cık
 • Bir-i-cik
 • Dar-a-cık
 • Genc-e-cik
 • Gül-ü-cük

Pekiştirme yapılan sözcüklerdeDüzenle

Pekiştirme yapılırken bazı sözcüklerde ünlü türemesi olur.

 • Sap-a-sağlam
 • Gep-e-genç
 • Çır-ıl-çıplak
 • Sır-ıl-sıklam
 • Güp-e-gündüz
 • Yap-a-yalnız