Üçüncü ray

demiryollarının elektrik iletimi tipi

Üçüncü ray, bir demiryolu hattının rayları arasında veya yanına yerleştirilen yarı-sürekli bir katı iletken vasıtasıyla raylı taşıtlara elektrik enerjisi sağlayan bir raydır. Genellikle, kendi koridorlarında dış ortamdan tamamen veya neredeyse tamamen ayrılmış hizalamaları olan toplu ulaşım veya metro sisteminde kullanılmaktadır. Üçüncü raylı sistemler daima doğru akım elektriğinden tedarik edilir.

Washington metrosunda bir üçüncü ray

Metro İstanbul'un işlettiği M2 ve M5 hatları ile T5 tramvayı üçüncü ray ile elektriklenmektedir.

EGO Genel Müdürlüğü'nün işlettiği M1-M2-M3 ve M4 hatları üçüncü ray ile elektriklenmektedir.

Dış bağlantılar değiştir