Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Kanunu - Diğer diller