"Otorite Üzerine" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Madde bakımı.
(Madde bakımı.)
 
==Hakkında==
Ekim 1872 - Mart 1873 tarihleri arasında yazılan makale; Aralık 1873'te, 1874 yılı için hazırlanan Almanca ''[[Repubblicano]]'' adlı derlemede yayımlanmıştır. Engels, [[devlet]]i yaratmış olan toplumsal ilişkileri kaldırmadan "devleti kaldırmak"tan sözeden [[anarşist]] düşüncenin bilim dışı ve karşı devrimci olduğunu vurgulamakta, ayrıca anarşist [[Dogmatizm|dogmacılığı]] ve sekterliği de şiddetli bir şekilde eleştirmektedir.<ref>Marx, [[Karl Marx]]; Engels, [[Friedrich Engels]]. ''Seçme Yapıtlar - 2'', Otorite Üzerine, [[Sol Yayınları]], 1977.</ref>
 
[[Engels]], söz konusu eserinde ''"Anti-otoriterciler"'' olarak tanımladığı bir kesimin otoriter siyasal devletin, onu yaratmış olan toplumsal şartlar yok olmadan önce derhal kaldırılmasını istemekle suçlamakta ve buna karşılık [[Paris Komünü]]'nü örnek göstererek ''"Bu baylar hiçbir devrim görmüşler midir?... Paris Komünü, silahlı halkın otoritesini burjuvaziye karşı kullanmamış olsaydı, bir gün olsun dayanabilir miydi?"'' demektedir.
Ekim 1872 - Mart 1873 tarihleri arasında yazılan makale; Aralık 1873'te, 1874 yılı için hazırlanan Almanca ''[[Repubblicano]]'' adlı derlemede yayımlanmıştır. Engels, [[devlet]]i yaratmış olan toplumsal ilişkileri kaldırmadan "devleti kaldırmak"tan sözeden [[anarşist]] düşüncenin bilim dışı ve karşı devrimci olduğunu vurgulamakta, ayrıca anarşist [[Dogmatizm|dogmacılığı]] ve sekterliği de şiddetli bir şekilde eleştirmektedir.<ref>Marx, Karl; Engels, Friedrich. ''Seçme Yapıtlar - 2'', Otorite Üzerine, Sol Yayınları, 1977</ref>
 
[[Engels]], söz konusu eserinde ''"Anti-otoriterciler"'' olarak tanımladığı bir kesimin otoriter siyasal devletin, onu yaratmış olan toplumsal şartlar yok olmadan önce derhal kaldırılmasını istemekle suçlamakta ve buna karşılık [[Paris Komünü]]'nü örnek göstererek ''"Bu baylar hiçbir devrim görmüşler midir?... Paris Komünü, silahlı halkın otoritesini burjuvaziye karşı kullanmamış olsaydı, bir gün olsun dayanabilir miydi?"'' demektedir.
 
==Mirası==
[[Marksist]] düşünür ve aynı zamanda [[SSCB]]'nin kurucusu olan [[Vladimir Lenin]] Engels ile paralel olarak [[anarşist]] tezleri reddetmiş <ref>[[Vladimir Lenin]], ''[[Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky]]'', Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1997, ISBN 6000015523.</ref> ve "Alelade bir burjuva parlamenter devletin değil, ama sürekli ordusu olmayan, halk düşmanı bir polisi bulunmayan halkın üzerinde yer alan bürokrasisi olmayan bir devletin gereğini savunuyorum.''" demek suretiyle devlet otoritesinin proleter bir devrim için olmazsa olmaz olduğunu belirtmiştir.<ref>[[Vladimir Lenin]], ''Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi'', Sol Yayınları s. 27 ve 46</ref>
 
[[Marksist]] düşünür ve aynı zamanda [[SSCB]]'nin kurucusu olan [[Vladimir Lenin]] Engels ile paralel olarak [[anarşist]] tezleri reddetmiş, ''"Alelade bir burjuva parlamenter devletin değil, ama sürekli ordusu olmayan, halk düşmanı bir polisi bulunmayan halkın üzerinde yer alan bürokrasisi olmayan bir devletin gereğini savunuyorum.''" demek suretiyle devlet otoritesinin proleter bir devrim için olmazsa olmaz olduğunu belirtmiştir.<ref>Lenin, ''Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi'', Sol Yayınları s. 27 ve 46</ref>
 
==Ayrıca bakınız==
[[Kategori:Siyasi manifestolar]]
[[Kategori:Komünist kitaplar]]
[[Kategori:Felsefe kitapları]]
[[Kategori:Otorite]]
[[Kategori:Alman edebiyatı]]