Ötektik nokta

İki veya daha fazla katının karışımının (mesela bir alaşımın) erime noktası, karışımı oluşturan unsurların görece oranlarına bağlıdır. Bir ötektik veya ötektik karışım erime noktasının olabildiğince düşük olduğundaki karışım oranlarıdır ve ayrıca karışımı oluşturan tüm unsurlar bu sıcaklıkta sıvılaşmış akıcı solüsyondan eş zamanlı olarak kristalleşir. Ötektik bir karışımın böylesi eş zamanlı kristalleşmesi ötektik reaksiyon(tepkime), bunun gerçekleştiği sıcaklık ötektik sıcaklık ve bunun meydana geldiği bileşim ve sıcaklık ötektik nokta olarak adlandırılır.

Terim Yunanca eutektos; 'kolayca eriyen'den gelmektedir.

İkili bir sistem için denge hal evre şeması. Ötektik nokta, sıvı hal evresi L'nin doğrudan katı α + β evresi üzerinde sınır oluşturmaktadır.

KaynakçaDüzenle

http://en.wikipedia.org/wiki/Eutectic_point