Öndelik

borcun bir kısmının ödeme tarihinden önce ödenmesi

Öndelik ödemesi veya tek başına öndelik (ayrıca bilinen adıyla avans), ticari bir işlemde taraflar arasında yapılan sözleşmeden doğan borcun bir kısmının, alacaklıya çeşitli sebeplerle kararlaştırılan ödeme tarihinden önce ödenmesidir.