Önceki Chao (16 Krallık)

Önceki Chao[1][2][3], Birinci Chao[4], Han Zhao (Çince: 漢趙 pinyin: Hànzhào veya 前趙 pinyin: Qiánzhào, MS 304 - 329), Çin tarihinde 'Beş Hu Onaltı Krallık (Çince: 五胡十六國 wǔ hú shí liù guó) döneminde Güney Hiung-nu'nun 19. tanhu'su[kaynak belirtilmeli]olan Teçişi Tanhu (Çince: 持至屍逐就單于 chí zhì shī zhú jiù)'nun sülalesinden Yufuluo (欒提於夫羅 luándī yūfūluo)'nın torunlarından Jin Hanedanı'nca "Hiung-nu Beş boyu Büyük müfettişi" (五部大都督 wǔbù dàdōudū) görevine atanmış Liu Yuan (Çince: 劉淵 liú yuān) tarafından kurulmuş bir hanedan.

Han Chou'nun hükümdarlarıDeğiştir

Türbe adı Sonradan
verilen ad
Çince soyadı ve adı Saltanat süresi Dönemin adı ve süresi
Han 304-319
Gaō zǔ (高祖) Guāng wén (光文) Liú yuān (劉淵) 304-310 Yuán xī (元熙) 304-308

Yǒng fèng (永鳳) 308-309
Hé ruì (河瑞) 309-310

Yok Yok Liú hé (劉和) 7 günlük (310) Yok
Liè zōng (烈宗) Zhāo wǔ (昭武) Liú cōng (劉聰) 310-318 Guāng xīng (光興) 310-311
Jiā pīng (嘉平) 311-315
Jiàn yuán (建元) 315-316
Lín jiā (麟嘉) 316-318
Yok Yǐn (隱) Liú càn (劉粲) bir ay ve birkaç gün (318) Hàn chāng (漢昌) 318
Qian Zhao 319-329
Yok Hòu zhǔ (後主) Liú yaò (劉曜) 318-329 Guāng chū (光初) 318-329
Yok Yok Liú xī (劉熙) 329 Yok

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

NotDeğiştir