Ön beyin

Beynin en öndeki kısmı

Prosensefalon ya da ön beyin, omurgalılarda beynin en önde (rostralde) yer alan kısmıdır. Mezensefalon ve rombensefalon ile birlikte, embriyonik gelişimin erken döneminde beynin 3 ana parçasını oluşturur.

Ön beyin
Embriyonik omurgalı beyninde beynin ana kısımlarını gösteren diyagram
Latince isimprosencephalon
Sistembeyin
Tanımlayıcılar
JSTORforebrain
Microsoft Academic2779715522
MeSHD016548
TA5416
FMA61992

5 vezikül döneminde diensefalon ve telensefalona ayrılır. Diensefalondan pretalamus, talamus, hipotalamus, subtalamus, epitalamus ve pretektum gelişirken telensefalondan beyin korteksi, hemen altındaki beyaz madde ve bazal ganglion gelişir.