Çarşıkapı, İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bir semt. Adını, fetihten sonra II. Mehmed'in yaptırdığı Çarşu-yı Kebir'in (Kapalıçarşı) önemli giriş kapılarının birinin çevresinde olmasından alır.

Kuzeyde Kapalıçarşı ve bir çarşı camii niteliğindeki Hoca Piri Camii, kuzeybatıda Beyazıt Meydanı, Bayezid Camii ve Okçularbaşı Caddesi, güneyde Gedikpaşa semtiyle, doğuda Kaliçeci Hasan Ağa Camii, kuzeydoğuda Çorlulu Ali Paşa camileri arasında kalır. Yeniçeriler Caddesi'nin bu kesimindeki birkaç yüz metresi ile Çadırcılar Caddesi'nin Yeniçeriler Caddesi'ne birleştiği noktadan kuzeydoğuya doğru ayrılan kısa Çarşıkapı Caddesi çevresinde yer alır. Çemberlitaş semtiyle sınırları oldukça belirsizdir.

Semt 16. yy'den beri Kapalıçarşı'nın ve bu bölgede var olduğu bilinen çeşitli pazar ve ticaret merkezlerinin bir uzantısı durumundadır. Yoğun bir alışveriş merkezi olduğu kadar trafiğin de çok yoğun ve karmaşık olduğu bir bölgedir. Çevredeki çok sayıda küçük dükkân ve ticarethanede, kunduradan konfeksiyona, nalburiyeden kilime kadar her çeşit eşya satılır. Son yıllrda semtte restoran, kafe ve bölgenin turistik özelliğinden daolayı turizme dönük diğer ticari veya servis birimleri açılmıştır.

1992'ye kadar Okçularbaşı Caddesi ile Çarşıkapı Caddesi'nin köşesi, dolmuş ve otobüs durağıydı. Bu nedenle, bölgede kalabalık ve kargaşa, semte alışverişe gelen yüz binlerce kişiyle daha da yoğunlaşırdı. 1992'deki yeni trafik düzenlemesiyle Çarşıkapı Caddesi köşesinden itibaren Yeniçeriler Caddesi, Çemberlitaş ve Sultanahmet yönünde araç trafiğine kapatıldıktan sonra bölgede bir ölçüde hafifleyen trafik, semtin ticaret ve kazandığı turizm fonksiyonlarını daha da öne çıkarmıştır. 1992'de hizmete giren, Yeniçeriler Caddesi'nden geçen T1 tramvay hattı'nın Beyazıt durağı bu semttedir.

Bir konut bölgesi değil çarşı semti olduğundan yerleşik sürekli nüfusu çok azdır.

Ayrıca bakınız

değiştir