Çaça Sengün

Çaça Sengün, (Çince: 沙吒忠義) (? - 7 Ağustos 707) Tang Hanedanlığı döneminde yaşamış Çinli bir generaldir. Erken yaşamı ile ilgili bilgi bulunmayan Çaça Sengün'ün etnik kimliği de tartışmalıdır. Vilhelm Thomsen, Çaça Sengün'ü Çinli olarak kabul etmiştir. Aynı şekilde Orhun Yazıtları'nda da, Çaça Sengün Tabgaç yani Çinli olarak tanıtılmıştır. 812 yılında Tang Hanedanlığı döneminde, Lin Pao'nun yazdığı Yuan-he (Saltanat Dönemindeki Soyadlar) adlı yapıtta Çaça Sengün'ün kuzeyli göçebelerden olduğu ancak daha sonra Çinlileştiği belirtilmiştir.[1] Yine Tang Hanedanlığı döneminde yaşamış, şairlik yapmış ve vezirlik görevinde bulunmuş olan Li Ch'iao'nun (644-713) imparatorun adına yazdığı bir fermanda Çaça Sengün'ün, Üç Koreli'nin eski soylularından olduğu yazmaktadır.[2] Çaça Sengün, Tang Hanedanlığı ile Göktürk Kağanlığı arasında büyük savaşların yaşandığı 7. yüzyılın sonu ile 8. yüzyılın başlarında Göktürk saldırılarını durdurmak için Sağ Wu-Wei Generalliği'ne terfi ettirildi. Ancak 705 yılında gerçekleşen Ming Şa Savaşı'nda ordusu büyük bir bozguna uğradı ve kendisi de savaş meydanından güçlükle kaçabildi. Bu yenilgi üzerine generallik rütbesi elinden alındı ve yargılandı ancak serbest bırakıldı. Rütbesinin elinden alınmasından dolayı yönetime muhalif oldu. Daha sonra da başarısızlıkla sonuçlanan saray içi bir darbeye katıldığı gerekçesiyle 707 yılının 7. ayının 6. gününde (7 Ağustos 707, Pazar) öldürülmüştür.[3]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ 林寶,《元和姓纂》附四校記, 岑仲勉校, 北京: 中華書局, 1994, ss. 578-579. (Çince)
  2. ^ 董浩等編, 《全唐文》卷 242, 北京: 中華書局, 1983, s. 2451A. (Çince)
  3. ^ 《舊唐書》卷 86, 1975, s. 2838; 《新唐書》卷 81, 1975, s. 3595; 《資治通鑑》卷 208, 1956, s. 6611. (Çince)