Vilhelm Thomsen

Danimarkalı dilbilimci ve Türkolog (1842–1927)

Vilhelm Ludwig Peter Thomsen ya da Vilhelm Thomsen (25 Ocak 1842 – 12 Mayıs 1927) Danimarkalı dilbilimci ve Türkolojist. Dancada Vilhelm olarak yazılmasına karşın Türkçe pek çok kitap ve çalışmada adı Wilhelm olarak geçmektedir. Başlangıçta ilahiyat okumuş ancak sonradan filoloji'ye odaklanmıştır. Macarca ve Fince öğrenmiştir. 1869 yılında Doktora derecesini almıştır. Kopenhag Üniversitesinde Profesör olmadan önce bir yurttaşlık okulunda Yunanca Dersler vermiştir.

Vilhelm Thomsen

Thomsen, dilbilimine önemli katkılarda bulunmuştur. Germen, Baltık ve Hint-İran dillerinin Fince'ye etkisi de buna dahildir.

1893 yılında, Rus Türkolog Friedrich Wilhelm Radloff (Vasili Vasilyeviç Radlof)'un yardımları ile Orhun Kitabeleri'ni çözümlemiştir.

Eserleri değiştir

  • Sprogvidenskabens Histoire (Dilbilim Tarihi, 1902)
  • Déchiffrement des İnscriptions de l'Orkhon et de l'İénissei, Notice Préliminaire (Orhon ve Yenisey Yazıtları'nın Çözülmesi, Giriş Notları, 1893)
  • İnscriptions de I'Orkhon et de Déchiffrées (Çözülmüş Orhon Yazıtları, 1896)
  • Une Lettre Méconnue des İnscriptions de l'İénissei (Yenisey Yazıtları'nda Bilinmeyen Bir Harf, 1912)
  • "Turcica" (Türkçe, 1916)