Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa

Abdülkerim Nâdir Paşa (1807, Eski Zağra - 1883, Rodos),93 Harbi sırasında Rumeli Ordusu komutanlığı yapmış Osmanlı Türkü asker.

Abdülkerim Nâdir Paşa
Müşir Abdülkerim Nadir Paşa
Doğum1807
Eski Zağra
Ölüm1883 (75-76 yaşlarında)
Rodos
Defin yeriMurad Reis Türbesi
Bağlılığı Osmanlı İmparatorluğu
Hizmet yılları1827-1877
RütbesiMüşir
Komutası6. Ordu, Rumeli Ordusu
Çatışma/savaşları93 Harbi

1807 yılında Kale yamağı Ahmed Ağa'nın oğlu olarak Eski Zağra'da doğdu. Genç yaşta İstanbul'a gelerek yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'ye girdi ve buradan mülâzım oldu. Mekteb-i Harbiye'nin kuruluşundan sonra subay olarak mektep taburuna tayin edildi. 1835 yılında Viyana'ya gönderildi. Orada beş yıl kaldıktan sonra geri döndü ve Miralay rütbesiyle Erkân-ı Harbiye Riyaseti'ne getirildi. Tanzimat devri ileri gelenlerinin himayesiyle kısa sürede yükseldi. 1846 yılında Ferik rütbesiyle Dar-ı Şura-yı Askeri üyeliği ile Mekâtib-i Askeriyye Nazırlığı'na, ertesi yıl merkezi Bağdat'ta olan 6. Ordu Müşirliğine tayin edildi.[1]

Sultan Abdülaziz döneminde çeşitli yerlerde ordu komutanlığı, valilik, ayrıca Seraskerlik, Bahriye Nazırlığı ve Serdâr-ı Ekremlik görevlerinde bulundu. II. Abdülhamid'in saltanatının ilk yıllarında çıkan 93 Harbi sırasında Rumeli Ordusu komutanıydı. Bu savaşta, Rus Ordusu'nun Balkanlara girmesine engel olamayınca padişah tarafından görevinden alındı ve Serasker Mehmed Redif Paşa ile birlikte Dîvân-ı Harb'e verildi. Mahkeme sonunda Rus yenilgisinin tek sorumlusu olmadığı, bunda İstanbul'daki Meclis-i Askeriyye'nin de payı bulunduğu anlaşılınca görevine iade edildi, fakat Midilli'ye gönderildi. Daha sonra Rodos'a nakledildi. 1883 yılında orada öldü ve Murad Reis Türbesi'ne defnedildi.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b Abdülkadir Özcan, TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, "Abdülkerim Nâdir Paşa", c. 1, s. 254, Ankara 1988.