Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye

Ordunun Özellikleri: 1)Müslüman halkın 15-30 yaş arası gençlerinden oluşması 2) Gönüllülük esasına göre askere alınması 3)Asgari hizmet süresi 12 yıl olması 4)Çağın gereklerine uygun bir yapıda oluşturulması
(Asakir-i Mansure-i Muhammediyye sayfasından yönlendirildi)

Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Türkçe: Muhammed'in muzaffer askerleri) Osmanlı ordusu bünyesinde yer almış bir ocaktır. II. Mahmud tarafından Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından kurulmuştur. Ağa Hüseyin Paşa'nın komuta ettiği ocakta Koca Hüsrev Mehmed Paşa serasker olarak görev yapmıştır.[1]

Ertugrulsuvarialayi zonaro.jpg

KaynakçaDüzenle