Âzerî Çelebi

Âzerî Çelebi (İbrahim) (ö. 1585), Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış şair ve kadı. Ebussuûd Efendi'nin öğrencilerindendir. Babası, Sultan II. Selim devrinde Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulunan Muallimzâde Ahmed Efendi’dir. Âzerî Çelebi, medresede gördüğü eğitimden sonra bir süre devlet hizmetinde bulunmuş ve kadılık yapmıştır. Hama kadısı iken hummaya yakalanarak genç yaşta öldü. Âzerî mahlasıyla veya Muallimzâde nisbesiyle anılır. Fuzûlî ve Nev‘î gibi şairlere yazdığı nazîrelerle tanınmakta olan Âzerî Çelebi'nin en tanınan eseri, 1579 yılında tamamladığı Nakş-ı Hayâl adlı mesnevisidir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "ÂZERÎ, İbrâhim Çelebi - TDV İslâm Ansiklopedisi". islamansiklopedisi.org.tr (İngilizce). 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ekim 2020.