Nev'îzâde Atâyî

Divan edebiyatı şairi (1583 - 1635)

Nev'îzâde Atâyî (1583-1635), Divan edebiyatı şairi.

Asıl ismi Atâullah olan Nev'îzâde Atâyî, Nev'î Yahyâ Efendi'nin oğlu olduğu ve şiirlerinde Atâyî mahlâsını kullandığı için böyle anılmıştır.

Öncelikle babasından daha sonra dönemin bazı önemli isimlerinden ders aldı. Eğitimi sonunda müderris oldu. Daha sonraları çeşitli beldelerde kadılık yaptı ve sonunda 1635'te İstanbul'da öldü.

En önemli manzum eseri Hamse-i Atâyî'dir. Bu eser beş uzun manzumeden oluşmuştur. Birçok önemli divan şairinden övgü almıştır.

Eserlerinden örnek

değiştir

Hamse-i Atâyî Mukaddimesi'nden

Hâbda göz, kalb ise bîdâr idi
Şevki ile dilde veleh var idi
Gâfil olunca beden-i hâksâr
Perdeyi ref'itdi dil-i perde-dâr
Kıldı bizi kâfile-bend-i hayâl
Dâhil-i ma'mûre-i şehr-i misâl

Kaynakça

değiştir
  • Muallim Nâci, Osmanlı Şairleri, s. 81-86 (1890)
  • Muallim Nâci, Esâmî, s. 410-11 (1891)