Âsâr-ı Bedîiyye

Âsâr-ı Bedîiyye Said Nursî'nin "Eski Said Dönemi" olarak adlandırdığı birçoğu Cumhuriyet'ten önce yazdığı kitapçıklardan oluşmaktadır.

Âsâr-ı Bedîiyye
Yazar Said Nursi
Yayımcı Envar Neşriyat, Tenvir Neşriyat, Zehra Yayıncılık
ISBN
978-975990231-5 (Türkçe)

Bu kitapta Nurun İlk Kapısı, Nokta Risâlesi, Şuâât-ı Mârifet-in Nebî, Rumûz, İşârât, Tulûât, Sünûhat, Hutuvât-ı Sitte, Hutbe-i Şâmiye, Teşhîs-ül İllet, Devâ-ül Ye's, Hakikat Çekirdekleri, Lemeât, Muhâkemât, Münâzarât, İki Meketb-i Musîbetin Şehâdetnâmesi (Dîvân-ı Harbî Örfî), Said Nursî'nin yiğeni Abdurrahman Nursî ve talebesi Mükslü Hamza tarafından yazılan Tarîhçe-i Hayâtı, Said Nursî'nin Nutukları ile birçok gazetede çıkan Makaleleri yer almaktadır.

Farklı yayınevleri tarafından "Âsâr-ı Bedîiyye", "Eski Said Dönemi Eserleri", "İlk Dönem Eserleri", "İctimâî Reçeteler", "İctimâî Dersler" adları ile basılmıştır.