Zeptometre

uzunluk birimi

Zeptometre (SI birimi: zm) , metrenin 1×10-21 katı olan uzunluk birimidir.