Zayıf ve kuvvetli asit ve bazlar

Pearson asit ve baz kavramı bir kimyasal reaksiyon sonucu oluşan bileşiklerin kararlılıklarının, reaksiyon mekanizmasının ve basamaklarının belirtilmesinde kullanılır.

Kimyasallar "zayıf" veya "Kuvvetli", "asit" veya "baz" şeklinde ayrılırlar. "Kuvvetli"; iyon yükü fazla olan ve az polarize olabilen türler için kullanılır. "Zayıf"; büyük, iyon yükü düşük ve oldukça fazla polarize olabilen türler için geçerlidir. Bu yük kriteri, bazlara göre asitlerde daha belirgindir.