Yusuf ve Züleyha

kıssa

Yusuf ve Züleyha (Arapça: يوسف زلیخا), Yusuf ve Züleyha'nın (Kitâb-ı Mukaddes'te Potifar'ın karısı olarak bilinen ve adı burada verilmeyen kişi) Kuran ayetlerinde kıssa olarak yer verilen hikâyesidir. Özellikle Farsça ve Urduca olmak üzere Müslümanların konuştuğu birçok dilde sayısız defa söylenmiş ve anlatılmıştır. Bu hikâyenin en ünlü versiyonu, Molla Camiî tarafından Farsça olarak yazılan Yusuf ve Züleyha mesnevisidir. Hikâyenin daha sonra birçok ayrıntıya sahip olmuş ve Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu özlemin ruhun Tanrı arayışını temsil ettiği bir Sufi yorum oluşmuştur.

Yusuf ve Züleyha, hikâyesini tasvir eden Babür minyatürü.

Bu konuda uzun bir şiir yer alır. Yusuf ve Züleyha olarak adlandırılan, onuncu ve on birinci yüzyılın Fars şairi Firdevsî'ye atfedilen, ancak alimler bu kitabın düşük nitelikli ve Firdevsî'nin yaşamının zaman çizelgesine uymadığından reddetmişlerdir.[1]

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ 'Yusuf and Zalikha: The Biblical Legend of Joseph and Potiphar's Wife in the Persian Version Ascribed to Abul-Mansur Qasim, Called Firdausi, ca. 932-1021 A.D.,' Edited by Hermann Ethé, Philo Press, Amsterdam, 1970