Dünya edebiyatının kaynağı Yunan edebiyatı, yazılı edebiyatın başlangıcı olan Homeros zamanı ile daha önceki masal ve efsâne devrinin dışında şu bölümlerde işlenir;

Kahramanlık Devri

değiştir

MÖ 9. - 8. yüzyıl

değiştir
  • Bu devirde en büyük destan şairi Homeros yetişmiştir. Homeros'tan bir yüzyıl sonra yetişen Issiodes de didaktik şiir alanında eserler vermiştir.

MÖ 7. - 5. yüzyıl

değiştir
  • Lirik şiir gelişmiş; yergi, kahramanlık şiirleri ve masal alanında eserler veren sanatçılara rstlanmıştır. Ünlü şairleri Sappho, Arhilogos, Tirteus, Anakreon, Simoidis'tir, Aisopos da masalları ile bilinmektedir.

Altın Çağ

değiştir

MÖ 5. yüzyıl

değiştir

İskenderiye çağı

değiştir

MÖ 3. - 2. yüzyıl

değiştir

Yunan - Lâtin çağı

değiştir

MÖ 2. - MS 2. yüzyıl

değiştir

Kaynakça

değiştir