Yunan edebiyatı

Dünya edebiyatının kaynağı Yunan edebiyatı, yazılı edebiyatın başlangıcı olan Homeros zamanı ile daha önceki masal ve efsâne devrinin dışında şu bölümlerde işlenir;

Kahramanlık DevriDüzenle

MÖ 9. - 8. yüzyılDüzenle

  • Bu devirde en büyük destan şairi Homeros yetişmiştir. Homeros'tan bir yüzyıl sonra yetişen Issiodes de didaktik şiir alanında eserler vermiştir.

MÖ 7. - 5. yüzyılDüzenle

  • Lirik şiir gelişmiş; yergi, kahramanlık şiirleri ve masal alanında eserler veren sanatçılara rstlanmıştır. Ünlü şairleri Sappho, Arhilogos, Tirteus, Anakreon, Simoidis'tir, Aisopos da masalları ile bilinmektedir.

Altın ÇağDüzenle

MÖ 5. yüzyılDüzenle

İskenderiye çağıDüzenle

MÖ 3. - 2. yüzyılDüzenle

Yunan - Lâtin çağıDüzenle

MÖ 2. - MS 2. yüzyılDüzenle

Yunan Edebiyatının Diğer Dünya Edebiyatlarına EtkileriDüzenle

Klasik Yunan edebiyatı pek çok dünya edebiyatına etki etmiştir. Özellikle İslam sonrasındaki Arap edebiyatında ve Arap düşünce biçimlerinde Yunan edebiyatının etkilerine rastlamak mümkündür.[1]

İleri okumalarDüzenle

Lenn E. Goodman, “Arap Edebiyatındaki Yunan Etkisi” 11 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, (çev. Esat Ayyıldız), c.18, sy.47 (2018), s.27-28

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Lenn E. Goodman, “Arap Edebiyatındaki Yunan Etkisi” 11 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, (çev. Esat Ayyıldız), c.18, sy.47 (2018), s.27-28