Yukarı Trakya Ovası

Yukarı Trakya Ovası, tarihsel Trakya bölgesinin Bulgaristan sınırları içinde kalan Kuzey Trakya parçasının büyük bölümünü kaplayan ovadır. Kuzey Trakyanın bir başka parçası olan Gül Vadisinden Orta Dağ ile ayrılır.