Gül Vadisi

Bulgaristan'da bir coğrafi bölge

Gül Vadisi, Bulgaristan'da bir coğrafi bölge. Balkan Dağları'nın arasındaki bu vadide gül yağı üretilir. Karasal iklim egemendir. Gülün bölgeye Türkler tarafından getirildiği söylenir.