Yeruşalim Konsili

Yeruşalim Konsili veya Apostolik Konsil, MS 50 civarında Kudüs'te yapılmış, ekümenik konsillerin prototipi sayılabilecek bir toplantıdır. Toplantıda alınan en önemli karar, Yahudi olmayanların Hristiyanlığa geçmek için sünnet edilmeleri gerekmediğinin kabul edimesiydi.