Yergöğü Mütarekesi (1772)

Yergöğü Mütarekesi, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nda evre.

Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya Çarlığı arasında 1768 yılından beri devam eden savaş haline Osmanlı Sadrazamı Muhsinzade Mehmed Paşa ile Rus Feldmareşali Pyotr Rumyantsev tarafından 10 Haziran 1772 tarihinde imzalanan Mütareke ile ara verildi. Mütareke, 13 Temmuz 1772'de Canımhocazade Mustafa Bey ve Amiral Spiridov arasında imzalanan anlaşmayla denizlere de teşmil edildi ve Osmanlı donanması ile Rus donanması arasındaki çarpışmalar da durdu.[1]

26 Temmuz 1772'de Fokşan'da başlayan barış müzakereleri daha sonra Bükreş'te sürdürüldü. 20 Kasım 1772'de imzalanan ikinci bir mütarekeyle ateşkes hali 21 Mart 1773'e kadar uzatıldıysa da, barış müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine anılan tarihten itibaren Osmanlı-Rus Savaşı yeniden başladı.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Büyük Osmanlı Tarihi", Joseph von Hammer, c.16, s.197-198