Mütareke ya da ateşkes antlaşması, savaşlarda çatışmaları sona erdiren silah bırakma, nihai ateşkes antlaşmasıdır. Mütareke metnine "mütarekename" denir. Mütarekename imzasından sonra başta toprak talepleri olmak üzere meselelerin çözüme kavuşturulduğu veya karara bağlandığı barış antlaşması imzalanır.

11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes antlaşması sonrası Philadelphia'da kutlama yapan halk.

Ayrıca bakınız

değiştir