Yemen mektubu (İbraniceאגרת תימן, Iggeret Teman) Rambam ile Yemen Yahudileri arasında önemli bir temastı.

12. yüzyılda, Yemen'deki dini zulümler ve dalalet nedeniyle ortaya çıktı. Asırlar boyunca Yemen'deki Yahudilerin nüfusu her zaman az oldu. Ticarette başarılı olan Yemen Yahudileri ülkede dağınık halde yaşıyordu ve buna rağmen inançlarına uygun tarihi kitapları edinmeyi başardılar.

Sultan olan Selahaddin Eyyubi'ye karşı yapılan 12. yüzyılın son çeyreğindeki ayaklanmada Yemen'deki Şii Müslümanlar Yahudi inancında olanlara zülmetmekteydi. Bu zamanda, bir kişi ortaya çıkıp, İslam ve Yahudiliği birleştirip, senkretik bir din oluşturup vaazlar vermeye başladı. Bu kişi, Kitab-ı Mukaddes'te kendisinin peygamber olarak müjdelendiğini söyledi.

Dini zulümler ve dinden çıkmalar nedeniyle Yemen'in en saygın Yahudi din adamları bir araya gelip konsey adına Rambam olarak da bilinen Rabbi Musa ibn Meymun'a bir mektup yazdı.

Rambam, sonradan İbranice'ye çevrilecek olan Arapça bir mektupla cevap verdi. Bu mektup Yemen Yahudileri üzerinde büyük bir etki yarattı ve yeni dinî akımı durdurdu. Ayrıca mektup, zulümlerin devam ettiği dönemde Yahudi cemaatine güç, teselli ve desteğin kaynağı oldu.

Rambam, Mısır'da Selahaddin ile konuşup arabuluculuk yapınca kısa bir süre sonra zulümler sona erdi.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir