Yavin Savaşı, Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin geçtiği hayali evrendeki, galaktik uygarlıklar arasında süregelen savaşın içinde yaşanmış en büyük savaştır. Savaşın tarafları, Galaktik İmparatorluk ve Asi Birliği'dir. Bu savaşın geçtiği sahne 1977 yılı yapımı Yeni Bir Umut filminde en can alıcı sahnedir. Bu sahne ağırlıklı olarak İngiliz savaş filmi "The Dam Busters"daki savaş sahneleri temel alınarak hazırlanmıştır.

Yavin Savaşı'nda Ölüm Yıldızı ve X-wingler

Yıldız Savaşları fanatikleri, Yıldız Savaşları filmlerinde geçen olayları tarihlemek ve sıraya koymak için kendilerine bu savaşı baz almışlardır. Bu tarihleme sisteminde YSÖ - Yavin Savaşından Önce - (İngilizce BBY - (Before Battle of Yavin)) ve YSS - Yavin Savaşından Sonra (İngilizce ABY - (After Battle of Yavin)) ifadeleri kullanılarak olaylar sıralanmaktadır. (Milattan önce ve Milattan sonra gibi) Herhangi bir karakterin doğum tarihi veya bir olayın oluş tarihi bu savaşa göre belirlenmektedir.

Kaynakça

değiştir